BG       EN       ПРОДУКТИ       УСЛУГИ       ПОДДРЪЖКА       ЗА КОНТАКТИ      

   Web - указател »  Начало »  Продукти »  Сензори » 


 • Температурни. В стандартни, взривозащитни /ЕХ/ корпуси или по заявка. Температурни обхвати, класове В и С по DIN/EC751.

  - термосъпротивления RTD - Pt100, Pt1000, Ni100...

  - термодвойки ТС - J, K, S, B, R...  - компенсационни проводници

  - високо температурни проводници  - трансмитери за RTD и TC. Двупроводни. Монтаж в защитна глава на шина(DIN Rail) или в кутия IP65

 • Налягане. За различни среди и взривозащитно /ЕХ/ изпълнение

  - Електрически. Сензори, трансмитери, с и без индикация за обхвати от -1 до    4000 bar


  - механични за абсолютно и диференциално налягане

  - пневматични превключватели за сигнализиране при достигане на определено налягане

 • Тегло и сила. Температурно компенсирани сензори в диапазона от 1кг до 30т. Нормално и взривозащитно (ЕХ) изпълнение

  - за платформени везни

  - кранове

  - автомобилни везни

  - дозиращи машини

  - съдове

  - лентови везни

 • Влага. За измерване на относителна влажност за чисти и агресивни среди. 0....100% RH

  -сензори за дървесна влага

  -трансмитери за дървесна влага в корпус IP65 и обхват 0,0...100,0% WM с автоматична температурна корекция


  -преобразуватели за влагосъдържание - за строителни и насипни материали,зърнени продукти, тютюн, дърво

 • pH, ORP, DO, Проводимост.......

  -лабораторни pH и ORP eлектроди в стъклени и пластмасови корпуси
  -индустриални pH и ORP самопочистващи се, абразивно устойчиви електроди
  -сензори за DO и проводимост

 • Ниво. За течни и твърди материали в затворени и отворени съдове кондуктометрични, за различни температури, налягания, в общи и отделни корпуси

  -ултразвукови, капацитивни, вибрационни, хидростатични, оптични, лазерни и др.

  -механични - поплавкови

 • Разход

  -магнитно-индуктивни разходомери за мляко, киселини, основи, пиво, вино, вода и др. течности

  -масови за петролни продукти, Еx-среда

 • Линейни, положение, детекция

  -индуктивни и магнитно индуктивни, реагиращи на метал или на магнитно поле

  -сензори-реагиращи с аналоговия си изход на изминалото разстояние

  -Енкодери - реагиращи на ъглово и линейно преместване (инкрементални линии)


 • Персонална защита

  -сензори и устройства за охрана на труда при опасни за здравето и живота производства

 • Други сензори

  -цветочувствителни

  -за откриване на дим и пламък

  -реагиращи на вибрации, удар, ултразвук и др.

  -реагиращи на движение, телесна температура

 
© Alfateam Ltd вс. права запазени