BG       EN       ПРОДУКТИ       УСЛУГИ       ПОДДРЪЖКА       ЗА КОНТАКТИ      

   Web - указател »  Начало »  Продукти »  Контролери и уреди » 


 • Терморегулатори /контролери за температура и комбинирани/, различни видове, корпуси и среда на използване

  - едно-, дву- и многоканални

  - позиционни, Р, PID, профилни, адаптивни


  - с вградени таймери, програмируеми входове, сензори, обхвати, закони за регулиране

  - специализирани за сушене на дървесина и тютюн


  - солар контролер
  - контролер за управление на климатични с-ми


  - преносими цифрови термометри

 • Влага - Уреди за измерване и регулиране на:

  - относителна влажност

  - дървесна влага

  - влага на тютюн

  - влага на насипни, строителни материали /пясък, чакъл/, зърно и др.

  - едно и дву канални P, PID контролери за регулиране на влага в комбинация с таймери и броячи

  - преносими уреди за дървесна влага

  - преносими уреди за измерване на влага и температура на въздуха

  - преносими уреди за измерване влагата на насипни материали

 • pH, O2, ORP, Проводимост

  - програмируеми pH контролери с автоматична температурна корекция на електродите и буферите


  - двуканален PID pH контролер

  - специализирани контролери за отпадни води с вграден архиватор

  - преносими и лабораторни уреди за pH

 • Налягане

  - едноканални и двуканални позициони, P и PID регулатори за абсолютно и диференциално налягане. Обхвати ±10 mbar, ±20mbar, ±1, ±6, ±10 bar....до 4000 bar

  - програмируеми контролери за налягане в комбинация с таймер, брояч

  - изработване на пневмоконтролери по задание

  - преносими уреди за измерване на налягане, за малки диференциални разлики

 • Ниво

  - кондуктометричен контролер за течности за автоматично пълнене или изпразване на съдове


  - контролер за дозирано пълнене (изпразване на обеми)

  - изработване на нивокотролери по задание

 • Сила, Тегло, Дозиране

  - едно, дву, три и четири канални, за управление на дозирането в пакетиращи машини

  - пропорционални тегло дозатори за дозиране и управление на вибротранспортьор


  - порциони, сумиращи теглодозатори

  - дозатор за автоматизирано пълнене на до 5 съда от общ тръбопровод

 • Разход
  -магнитно-индуктивни разходомери за мляко, киселини, основи, пиво, вино, вода и др. течности

  -масови за петролни продукти, Еx-среда

 • Таймери, Броячи, Разходомери
  - едно-, дву- канални таймери
  - 12-канален цикличен таймер
  - броячи с различни входове и изходи
  - брояч на моточасове
  - разходомери и суматори


 • Калибратори, Оборотомери, Честотомери, Специализирани контролери и др.

  - калибратори за симулиране и измерване на mV, mA, резистивни сензори, термодвойки, температура и други величини


  - оборотомер

  - честотомер


  - контролер за хладилни камери

  - контролер за фазово управление


  - вибротранспортьори

  - управления за стъпкови мотори


  - SSR електронни релета

 
© Alfateam Ltd вс. права запазени