BG       EN       ПРОДУКТИ       УСЛУГИ       ПОДДРЪЖКА       ЗА КОНТАКТИ      
 • За контакти
  Алфатим ЕООД
  Русе 7012
  ул. "Муткурова" №123
  тел. 082 874487
  факс 082 874487

 info@alfateam-bg.com 

   Web - указател »  Начало »  Услуги » 


 • Ремонт, модернизация и абонаментно поддържане на съществуващи електрически съоръжения в цехове и фирми

 • Изработване на електрически табла и нестандартни управления по задание

 • Проектиране, монтаж и сервиз на електро управления за пожароопасна и взривоопасна среда

 • Доставка, монтаж и сервиз на системи за автоматизация, контрол и управление
  - сензори, трансмитери, процес-индикатори, контролери за:
  · температура
  · налягане
  · тегло, сила
  · влага
  · pH, проводимост
  · разход и други величини
  - броячи, таймери, циклични регулатори, програмируеми контролери
  - преносими и лабораторни уреди за:
  · температура
  · влага на въздуха и влага на материали
  · pH
  -архивиращи и информационни системи /мониторинг/ за технологични процеси

 • Доставка монтаж и сервиз на пожаро-известителна, сигнално-охранителна техника и системи за видео наблюдение, корабна автоматика

 • Проверки и ремонт на Средства за наблюдение и измерване /СНИ/ за електрически, температурни величини, маса и налягане

    НОВИНИ : Страницата се разработва ...
© Alfateam Ltd вс. права запазени